Att någon gång få symptom på psykiskt illabefinnande är naturligt under livets gång. Ibland blir läget så låst att man kan behöva söka hjälp. Via samtal med någon annan kan man öka sin förståelse av vilka reaktionsmönster som föreligger och finna nya vägar.                                                           

 

Jag är legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning i ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy). ISTDP är en affektfokuserad metod med förankring i anknytningsteori och psykodynamisk teoribildning. Om du vill läsa mer om metoden kan du klicka här ***. Metoden är vetenskapligt utvärderad och några av studierna finner du här ***. Jag är också utbildad handledare i psykoterapi och går fn handledar- och lärarutbildning i ISTDP. I Sverige har en del av oss som ger utbildning i ISTDP samlats på en web-plattform som du hittar här https://www.istdpinstitutet.se/

 

Inför en ISTDP-terapi träffas vi först för ett kortare samtal eller så talas vi vid per telefon. Därefter inleds en terapi  med en längre session, upp till tre timmar lång. Efter den ges tid för uppföljning, senast då avtals om ev. fortsatt kontakt. Vanligtvis träffas man därefter ca 55 min/gång, varje vecka, åtminstone till en början.

Min verksamhet är inte ansluten till vårdval psykoterapi inom primärvården. Om du söker mig som enbart psykoterapeut gäller inte Region Skånes regler för högkostnadsskydd och frikort.

 

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now