top of page

                     

Jag är handledar- och lärarutbildad i psykoterapi (KBT) och i ISTDP. Jag tar mig an handledningsuppdrag inom t.ex. primärvård och psykiatri, såväl enskilda som grupper. 

bottom of page