Jag är handledar- och lärarutbildad i psykoterapi. Jag tar mig an handledningsuppdrag inom t.ex. primärvård och psykiatri, såväl enskilda som grupper. De senaste åren har jag också börjat utbilda och handleda i ISTDP.