Större delen av mitt yrkesliv har jag varit anställd och arbetat som psykiater inom psykiatrisk öppenvård i Lund. Jag har också erfarenhet av att arbeta inom primärvården efter några år som anställd psykiater vid en vårdcentral. Sedan 2014 har jag ett samverkansavtal på deltid med Region Skåne för psykiatriskt behandlingsarbete. Övrig tid tar jag emot för psykoterapeutiska samtal, utbildar och handleder.

Efter specialisering till psykiatriker gick jag utbildning i psykoterapi till legitimerad psykoterapeut och handledare. 2015 blev jag certifierad ISTDP-terapeut efter tre års utbildning (core). För närvarande går jag handledarutbildning i ISTDP för Jon Frederickson. Jag ger också kurser i metoden, s.k. pre-core och core.